"waar heeft uw organisatie behoefte aan?"

HR Minded

Bent u op zoek naar een tijdelijke HR Manager of Business Partner voor (extra) ondersteuning?

Ik kan u hierbij helpen.

Opzetten en implementeren van specifieke HR projecten?

Ook hierbij kan HRMinded u van dienst zijn.

HRMinded biedt dit op twee manieren aan:

  • Vaste HR/P&O aanspreekpunt voor u en uw medewerkers als u geen eigen HR of P&O afdeling heeft. In overleg kan ik één of meerdere dag(en)delen inhouse aanwezig zijn.

  • Interim HR/P&O Manager of HR Business Partner binnen uw organisatie bij vervanging of afwezigheid in verband met verlof, ziekte of vakantie van uw vaste HR/P&O Manager en/of personeelsadviseur.

Ook voor specifieke HR of P&O relateerde projecten ben ik voor uw organisatie beschikbaar, bijvoorbeeld het (her)inrichten van uw HR of P&O afdeling met alle daar bijbehorende processen, opzetten van een beoordelingsmethodiek, salarishuis.

Wilt u meer weten over wat ik als interim HR manager voor u kan betekenen?

Neem dan contact met me op

In overleg neem ik uw personeelsbeleid onder de loep of stel ik deze met u vast, zodat uw personeelsbeleid bijdraagt aan uw bedrijfsresultaten en aan de groei van uw organisatie in de dynamische en flexibele omgeving waarin u opereert. Tevens wordt binnen uw personeelsbeleid rekening gehouden hoe om te gaan met alle veranderingen en uw organisatiecultuur en -structuur.

Zullen we bespreken hoe ik in uw organisatieontwikkeling kan ondersteunen?

Neem dan contact met me op

Door de nieuwe wetgeving wordt er steeds meer van u als werkgever verwacht, dat u investeert in de ontwikkeling van uw medewerkers zodat zij employabel blijven. U wilt het beste uit uw medewerkers halen door aandacht te geven en het verder ontwikkelen van hun kwaliteiten. Hierdoor behoudt u de kwaliteiten van uw medewerker die voor uw organisatie van toegevoegde waarde hebben. Samen met u breng ik de kwaliteiten van uw medewerkers in kaart en wordt er een ontwikkelplan gemaakt.

Ik ondersteun u graag bij het talentmanagement van uw medewerkers.

Neem dan contact met me op

Door de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) en de gewijzigde ARBO wetgeving zult u als werkgever aan bepaalde eisen moeten voldoen en vraagt dit qua aandacht en voorbereiding toch veel van u. Ik adviseer en ondersteun u op het gebied van ARBO en arbeidsrecht. U heeft nog geen ARBO beleid of wilt juist deze up-to-date maken of u heeft ondersteuning nodig met betrekking tot de Wet Werk & Zekerheid (WWZ), ik kan dit voor u realiseren. Daarnaast bied ik u ook ondersteuning bij de begeleiding van het re-integratietraject of ontslagtraject van uw medewerker. Ik neem de zorg uit uw handen! Wilt u weten wat ik voor uw organisatie en medewerkers kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op!

Vragen kunt u altijd aan me stellen.

Neem dan contact met me op